English version
Outdoor lesrooster

CORONA UPDATE (4 juni 2020)

 • Wij kijken er zo naar uit om op 1 juli weer open te mogen en jou te kunnen helpen met je sportieve doelstellingen! Wij willen jou graag bedanken voor het vertrouwen in Fresh om lid te blijven en er samen met alle andere leden voor te zorgen dat Fresh kan blijven bestaan.Hartverwarmend ook alle mails en berichten die wij mochten ontvangen, dat deed ons zo goed!Hoe alles vanaf 1 juli gaat zijn weten we nog niet precies, maar Fresh is er helemaal klaar voor.

  We hebben looproutes, plexiglas, ontsmettingssets voor tijdens het trainen en een top ventilatiesysteem om jullie in een frisse en schone omgeving te laten sporten. Zorg er ook voor dat je de Fresh app hebt gedownload, omdat we waarschijnlijk met tijdslots moeten werken.

  Helaas hebben er ook honderden klanten opgezegd met verschillende redenen. Hierdoor zullen we moeten zien of alle lessen kunnen blijven bestaan en of er nog andere aanpassingen komen (RIVM regels).

  Zoals beloofd gaan we in deze nieuwsbrief dieper in op verschillende mogelijkheden van de compensatie.

  Je kunt kiezen wat het beste bij je past, maar ook kijken hoe je Fresh eventueel kan helpen met het vinden van nieuwe leden. Indien je een blokkade hebt aangevraagd, kun je uiteraard alleen compensatie krijgen voor de periode waarin Fresh dicht was en je nog geen blokkade had.

  Bring a Friend compensatie

  Deze optie is verreweg het beste voor Fresh maar ook super leuk voor jou! Je kan jouw compensatie maanden geven aan een vriend of vriendin en Fresh doet daar nog wat extra bij!

  1. Jouw vriend of vriendin neemt een 12 maanden abonnement en krijgt de eerste 6 maanden gratis
  2. Jouw vriend of vriendin neemt een 12 maanden abonnement en krijgt een jaar lang 50% korting op het abonnement
  3. Jouw vriend of vriendin neemt een 12 maanden abonnement en jullie beiden krijgen 25% korting per maand op jullie 12 maanden abonnement.

  Personal Training compensatie

  Deze optie is super als je wat extra begeleiding wil. Zet jouw gemiste weken om in personal training en train 1 op 1 met een van onze trainers om jouw doelstellingen te halen! Voor elke 4 weken dat we dicht zijn geweest kun je 1 PT sessie krijgen. Je kan dus 4 gratis personal trainingen boeken (t.w.v 228 euro).

  Compensatie met tijd

  Je kan zelf aangeven hoeveel weken je als compensatie wilt. Wij snappen dat iedereen hier iets anders in zal kiezen. Sommige zullen niets aanvragen, sommige een paar weken en we begrijpen ook als je de hele 15 weken aanvraagt. Iedereen maakt hier zijn eigen keuze in.

  Graag horen we van welke optie je gebruik wil maken door een reply te sturen op deze mail. Geef jij geen keuze aan ons door? Geen probleem, dan loopt alles gewoon door zoals het nu ook gaat.

Corona update 7 mei 2020

Beste Fresh sporter,

Allereerst nogmaals dank voor alle lieve berichten en steun!

We weten niet zo goed wat we moeten zeggen, het bericht van gisteravond zagen we niet aankomen. Juist de branche waarin we zorgen voor onze gezondheid en werken aan onze weerstand is als laatste aan de beurt. Gelukkig gaat de sportbranche (NLactief) in actie komen en zetten we er met z’n allen de schouders onder om de regering ervan te overtuigen dat we met onze juiste protocollen de RIVM richtlijnen kunnen aanhouden. We hebben alle plannen al klaar liggen, we hebben alleen een GO nodig! Stiekem verwachten en hopen wij dan ook dat we eerder open mogen.

We balen ontzettend met zijn allen dat de maatregelen in de fitness branche nog zo lang van kracht blijven. Echter, Fresh gaat het zeker redden, ook als het tot september duurt. We werken met allemaal toegewijde medewerkers en krijgen energie van jullie support.

Graag nog even geduld dus. Jullie hulp en ideeën zijn daarbij van harte welkom, dus jullie mogen een reactie sturen op deze mail! Vooralsnog hebben we besloten om de maandelijkse incasso door te laten lopen, waarbij de mogelijkheid blijft bestaan om op een later moment de gemiste maanden in te halen. Natuurlijk begrijpen wij dat dit niet voor iedereen mogelijk is op dit moment, zoals eerder aangegeven kun je ons dan een bericht sturen zodat we samen tot een oplossing komen.

 • Verder kun je nog steeds gebruik maken van de compensatieregeling die we eerder hebben genoemd:
 • Een online personal training of een personal training sessie in het park (met minimaal 1,5 meter afstand) per 4 weken dat we gesloten zijn
 • Een compensatie in X aantal weken dat we gesloten zijn, opgeteld aan het einde van jouw abonnement

Bartegoed voor jouw shakes/smoothies/koffie/thee

Stuur een reactie op deze mail als je gebruik wil maken van de personal training. Geef het ook alvast aan als je een voorkeur hebt voor een trainer of tijdstip/dag!

2 ACTIEPUNTEN VOOR JOU

 • Stem via de petitie dat sportscholen opnieuw open moeten
 • Download jouw 3 gratis e-books: home workouts, fit & gezond, TRX workouts (klik op de e-book afbeeldingen in deze nieuwsbrief om de e-books te downloaden)

CORONA UPDATE (22 APRIL 2020)

 • Update overheidsmaatregelen
 • Jouw loyaliteit blijft essentieel voor Fresh
 • Compensatie nu al te boeken voor jou!
 • Wij brengen Fresh naar jou! Coaching op maat tijdens de crisis

Beste Fresh lid,

Opnieuw wil ik graag beginnen met een dankwoord voor de steun, het begrip en de loyaliteit die jullie massaal tonen. Deze onzekere tijd stelt ons allen op uiteenlopende wijze uiterst op de proef. Het team van Fresh doet er alles aan om de afstand tot jou als klant zo klein mogelijk te maken en eenieder te voorzien van een passend advies of thuisprogramma. Hoewel ons geduld nog even op de proef wordt gesteld, is een hereniging op de club dichterbij gekomen.

UPDATE OVERHEIDSMAATREGELEN

Gisteravond heeft premier Rutte aangekondigd dat de maatregelen die zijn getroffen in strijd tegen het Coronavirus, voor de sportsector op een aantal vlakken wordt versoepeld. Zo mag jeugd tot 18 jaar de (buiten) trainingen weer hervatten, net als topsporters (al dan niet onder strikte richtlijnen). De verwachting is dat de georganiseerde sport voor individueel sporten hierna zal volgen. De te verwachte richtlijnen hiervoor zijn door onze brancheorganisatie reeds ingediend bij de overheid en met ons gedeeld. Fresh is al volop bezig om aan deze richtlijnen te voldoen, zodat wij direct open kunnen zodra er groen licht is.

JOUW LOYALITEIT BLIJFT ESSENTIEEL

Voor Fresh geldt nog steeds dat wij afhankelijk zijn van jouw loyaliteit en de maandelijkse incasso van abonnementen die hiermee gepaard gaat. Ik ben enorm dankbaar voor de massale steun die wij hiervoor tot op heden van jullie hebben gekregen. Ook voor de fase tot heropening van Fresh vraag ik jullie om dit samen met ons vol te houden. De maandelijkse abonnementsgelden die wij momenteel nog ontvangen staan uiteraard lang niet gelijk aan onze reguliere omzet, maar zijn nu wel onze levensader en waarborgen het voortbestaan van Fresh. Op deze manier kan Fresh het nog maanden vol houden om zo ook later aan iedereen die compensatie wil deze te kunnen geven. Fresh is een gezond en sterk bedrijf en zal deze crisis zeker ook door jullie hulp te boven komen.

Zoals eerder aangegeven worden niet alleen wij door deze maatregelen zwaar getroffen. En nu de maatregelen langer aanhouden, kan ik mij daarom goed voorstellen dat er meer leden van Fresh financieel in zwaar weer verkeren. Hen wil ik vragen om mij nu alsnog een mail te sturen, zodat ik gedurende de resterende sluitingsperiode een gepaste oplossing kan vinden. We zullen dit echt samen moeten doen.

COMPENSATIE

In onze eerdere berichtgeving hebben wij bevestigd dat wij een mogelijkheid tot compensatie zullen aanbieden aan onze leden als we weer open mogen. Te denken valt aan compensatie in tijd, personal training of bartegoed.

Help jezelf, Fresh en onze trainers! Wil je nu al gebruik maken van je compensatie door Personal training buiten of online te boeken? Laat het ons weten! Het blijft de komende tijd mooi weer, dus zo kun je toch goed onder begeleiding trainen, uiteraard binnen de veiligheidsnormen van het RIVM. We doen dit nu bij ongeveer 50 klanten en die zijn zeer tevreden hier over. Dus wil jij een heerlijke training buiten of via online PT, laat het ons weten, we zijn er voor jou! Per 4 weken dat Fresh gesloten is kun je 1 personal training boeken bij een van onze trainers. Stuur een reactie op deze mail als je hier nu al gebruik van wil maken.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN EN FRESH@HOME ONLINE AANBOD

Uiteraard blijft het belangrijk om ook de komende fase in beweging te blijven en wij helpen jullie hier natuurlijk graag bij! Naast de mogelijkheden die we de afgelopen weken al gelanceerd hebben, zijn we constant bezig om te kijken hoe we jou nog beter kunnen voorzien in jouw behoefte. Uiteraard zullen we te allen tijde de richtlijnen van het kabinet en de gemeente Amsterdam hierin respecteren.

 • Ons online programma via Facebook en Zoom met wel 40 lessen per week
 • Onze Fresh app met allemaal thuis workouts speciaal voor jou
 • Alle lessen zijn terug te kijken via ons YouTube kanaal
 • Gebruik de Fresh app om in contact te blijven met jouw trainer
 • Maar liefst 3 e-books voor jou in deze mail

Nieuw

 • Online PT en Coaching met jouw favoriete trainer
 • Personal training buiten (regulier of te gebruiken met compensatieregeling)
 • Speciaal PT aanbod nu voor deze periode: 3 Personal trainingen voor 115 euro

Tot slot kan ik alleen maar wensen dat iedereen in deze fase gezond én in beweging blijft. Wij missen het klantcontact enorm en hopen op deze manier weer wat dichter bij jullie te kunnen komen. Uiteraard kunnen we niet wachten om jullie weer op de club te ontvangen, maar tot die tijd begeleiden we jullie zoveel mogelijk online en/of buiten. Fresh is er voor jou!

Met vriendelijk groet,

Markus Torenstra en het Fresh Team

DIVERSE LINKS OP EEN RIJ

En vergeet de online coach module niet via de app waarbij je kunt chatten met jouw trainer! De trainers staan voor jou klaar als je behoefte hebt aan online coaching of vragen over je thuis trainingen!

ENGLISH VERSION CORONA UPDATE 4 JUNE

Dear Fresh member,

We are so looking forward to open again on July 1st and help you with your sporting goals! We would like to thank you for the confidence in Fresh to remain a member and together with all other members to ensure that Fresh can continue to exist. Heartwarming also all mails and messages that we received, that did us so well!

How everything will be from July 1st we do not know yet exactly, but Fresh is completely ready for it.

We have walking routes, plexiglass, disinfection sets for during training and a top ventilation system to let you exercise in a fresh and clean environment. Also make sure you’ve downloaded the Fresh app, because we probably have to work with time slots.

Unfortunately, hundreds of clients have also cancelled for various reasons. Because of this we will have to see if all lessons can continue and if there will be any other changes (RIVM rules).

As promised, in this newsletter we will go deeper into different possibilities of compensation.

You can choose what suits you best, but also see how you can possibly help Fresh with finding new members. If you have applied for a blockade, you can of course only receive compensation for the period in which Fresh was closed and you did not yet have a blockade.

Bring a Friend compensation

This option is by far the best for Fresh but also super fun for you! You can give your compensation months to a friend and Fresh will add some extra!

 • Your friend takes a 12 months subscription and gets the first 6 months for free!
 • Your friend takes a 12 month subscription and gets 50% discount on the subscription for one year.
 • Your friend takes a 12 month subscription and you both get 25% discount per month on your 12 month subscription.

Personal Training compensation

This option is great if you want some extra guidance. Turn your missed weeks into personal training and train 1 on 1 with one of our trainers to achieve your goals! For every 4 weeks we’ve been closed you can get 1 PT session. So you can book 4 free personal training sessions (worth 228 euro).

Compensation with time

You can specify how many weeks you want as compensation. We understand that everyone will choose something different in this. Some will request nothing, some a few weeks and we also understand if you request the whole 15 weeks. Everyone will make their own choice.

We would like to hear which option you want to use by sending a reply to this mail. Don’t you give us your choice? No problem, then everything will continue as it is now.

ENGLISH VERSION CORONA UPDATE 7 MAY

Dear Fresh member,

First of all thanks again for all the sweet messages and support!

We don’t really know what to say, we didn’t see last night’s message coming. It is the sector in which we take care of our health and work on our resistance that is the last to open the doors. Fortunately, the sports industry is going to act and we are all going to to convince the government that we can adhere to the RIVM guidelines with our correct protocols. We have all plans ready, we just need a GO! We secretly expect and hope that we can open earlier.

We are all very disappointed that the measures in the fitness industry remain in force for so long. However, Fresh is certainly going to make it, even if it lasts until September. We work with all dedicated employees and get energy from your support.

So please be patient. Your help and ideas are very welcome, so you can send a response to this email! For the time being, we have decided to continue the monthly direct debit, whereby the possibility remains to make up for the missed months at a later time. Of course we understand that this is not possible for everyone at the moment, as previously indicated you can send us a message so that we can find a solution together.

Furthermore, you can still use the compensation that we mentioned earlier:

 • • An online personal training of a personal training session in the park (with a minimum distance of 1.5 meters) every 4 weeks that we are closed
 • • A compensation in X number of weeks that we are closed, added to the end of your subscription
 • • Bar credit for your shakes / smoothies / coffee / tea

Send a reply to this email if you want to use the personal training. Also indicate it if you prefer a trainer of time / day!

2 ACTION POINTS FOR YOU

 • Vote through the petition that gyms should open again
 • Download your 3 free e-books: home training, fit & healthy, TRX workouts (click on the e-book images in this newsletter to download the e-books)

In this Corona update (22 April 2020)

 • Update government measures
 • Your loyalty remains essential to Fresh
 • Compensation already bookable for you!
 • We bring Fresh to you! Tailor-made coaching during the crisis

Dear Fresh member,

Once again I would like to start by thanking you for the support, understanding and loyalty you show. This time of uncertainty is testing us all in different ways. The Fresh team makes every effort to minimize the distance to you as a customer and to provide everyone with appropriate advice or a home program. Although our patience is still being tested, a reunification at the club has come closer.

UPDATE GOVERNMENT MEASURES

Last night Prime Minister Rutte announced that measures taken in the fight against the Corona virus are being relaxed in a number of areas for the sports sector. For example, young people up to the age of 18 may resume (outdoor) training, just like top athletes (whether or not under strict guidelines). Organized sport for individual sports is expected to follow. The expected guidelines for this have already been submitted to the government by our trade association and shared with us. Fresh is already working hard to comply with these guidelines, so that we can open immediately as soon as there is green light.

YOUR LOYALTY REMAINS ESSENTIAL

For Fresh, we still depend on your loyalty and the monthly collection of subscriptions that come with it. I am very grateful for the massive support we have received from you to date. Also for the phase to reopen Fresh, I ask you to keep this up with us. The monthly subscription fees that we currently receive are of course far from equal to our regular turnover, but are now our lifeblood and guarantee the survival of Fresh. In this way, Fresh can last for months to be able to give this to anyone who wants compensation. Fresh is a healthy and strong company and will certainly overcome this crisis through your help.

As indicated earlier, not only we are severely affected by these measures. And now that the measures last longer, I can well imagine that more members of Fresh are in financial trouble. I would like to ask them to send me an email now, so that I can find an appropriate solution during the remaining closing period. We will really have to do this together.

COMPENSATION

In our previous reports, we confirmed that we will offer compensation to our members if we are allowed to open again. Think of compensation in time, personal training or bar credit.

Help yourself, Fresh and our trainers! Do you already want to make use of your compensation by booking Personal training outside or online? Let us know! The weather will remain nice in the near future, so you can still train well under supervision, of course within the safety standards of RIVM. We are now doing this with about 50 customers and they are very satisfied with this. So if you want a wonderful training outside or via online PT, let us know, we are here for you! Per 4 weeks that Fresh is closed, you can book 1 personal training with one of our trainers. Send a reply to this email if you want to use it now.

NEW OPPORTUNITIES AND FRESH @ HOME ONLINE OFFER

Of course it remains important to keep moving in the coming phase and we are happy to help you with this! In addition to the possibilities that we have already launched in recent weeks, we are constantly looking at how we can better meet your needs. We will of course always respect the guidelines of the Cabinet and the Municipality of Amsterdam.

Our online program via Facebook and Zoom with up to 40 lessons per week

 • Our Fresh app with all home workouts especially for you
 • All lessons can be viewed on our YouTube channel
 • Use the Fresh app to stay in touch with your trainer
 • No less than 3 e-books for you in this email

New

 • Online PT and Coaching with your favorite trainer
 • Personal training outside (regular or to be used with compensation scheme)
 • Special PT offer now for this period: 3 Personal training courses for 115 euros

Finally, I can only wish that everyone stays healthy and in motion during this phase. We miss the customer contact enormously and hope to get closer to you this way. Of course we can’t wait to receive you at the club again, but until then we will guide you as much as possible online and / or outside. Fresh is there for you!

With kind regards,

Markus Torenstra and the Fresh Team

Several links in a row

And don’t forget the online coach module via the app where you can chat with your trainer! The trainers are ready for you if you need online coaching or questions about your home training!